Hoyng logo
arbeidsrecht
 • Ontslag en ontslagprocedures
 • Zieke werknemers, re-integratie, Wet Verbetering Poortwachter en loonsancties
 • Reorganisaties en overnames
 • (Verweer) ontslag/ontslagvergunning
 • (Verweer) ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter
 • Ontslagvergoedingen, transitievergoeding en billijke vergoeding
 • Flexwerkers, zzp-ers en schijnzelfstandigen, wet DBA en payrolling
 • Rechtspositie en (verweer) ontslag van ambtenaren
 • (Flexibele) contracten
 • Concurrentiebedingen, relatiebedingen
 • Protocollen op gebied van privacy, internet, social media
 • Arbeidsvoorwaarden en -reglementen
 • Pensioenregelingen
 • Gebruik van auto, telefoon en computer/laptop/tablet

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is een veelomvattend rechtsgebied, waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Philippine Hoyng staat als specialist garant voor een grondige en actuele kennis van alle terreinen van het arbeidsrecht: ontslag, reïntegratie, flexwerk, concurrentie en noem maar op.

Om welk probleem het ook gaat: in het arbeidsrecht draait het altijd om mensen. Een goede behandeling van uw zaak begint dan ook met een goed persoonlijk contact met u als cliënt. Of u nu ondernemer bent of particulier, werknemer of werkgever, (statutair) directeur of receptioniste.

Hoyng Advocatuur & Mediation heeft ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf als cliënt en een aantal instellingen. Wij begeleiden werkgevers bij de arbeidsrechtelijke kant van reorganisaties en voeren de daarvoor nodige procedures. In geval van een verstoorde arbeidsrelatie of langdurige ziekte, adviseren wij in een vroeg stadium over een efficiënte en zorgvuldige aanpak. Soms is snelle actie nodig. Die leveren wij graag. Naast bijstand en advisering over ontslagen adviseren wij ook over (flexibele) contracten, (wijziging van) arbeidsvoorwaarden, concurrentie- en relatiebescherming etcetera.

Ook werknemers worden bijgestaan in geval van (dreigend) ontslag, re-integratiegeschillen en andere geschillen op de werkvloer. Een ontslag kan een sluitstuk zijn van een langslepend conflict, u kunt (soms onverwacht) slachtoffer worden van een reorganisatie of worden geconfronteerd met een ontslag op staande voet. Een ontslag raakt u niet alleen financieel, maar ook persoonlijk. U kunt ook vragen hebben als u bezig bent met een vervolgstap in uw carrière, bijvoorbeeld over een concurrentiebeding dat u in de weg zit, de mogelijkheden van management buy-out, de uitleg van een optieregeling. Bij al deze vragen helpen wij u graag verder.

Aan de linkerkant van deze pagina ziet u een aantal onderwerpen, die in het arbeidsrecht aan de orde kunnen zijn. Op al die gebieden kan Hoyng Advocatuur & Mediation u van dienst zijn. Vaak geldt dat wij meer voor u kunnen doen, als u ons in een vroeg stadium inschakelt. Bel of mail gerust voor een eerste advies of een vrijblijvende kennismaking.

Wij denken graag met u mee en zijn goed ingevoerd in de WWZ, de WAB, de wet DBA en alle daarmee verband houdende regelingen.

Het keurmerk specialisatieverenigingen is een beeldmerk dat advocaten(kantoren) mogen gebruiken wanneer zij aangesloten zijn bij een specialisatievereniging.
house

Contact

Bent u geïnteresseerd? Of heeft u een vraag, opmerking of wilt u graag een vrijblijvende offerte aanvragen? Aarzel niet en bel of stuur een e-mail naar onderstaand adres.