Hoyng logo
mediation
 • Echtscheidingen
 • (Ontbinding) geregistreerd partnerschap
 • Verbreking samenwoning
 • Ouderschapsplan
 • Zorgregelingen
 • Kinder- en partneralimentatie
 • Verdelingen
 • Pensioenverevening of –verrekening
 • Concurrentiebeding
 • Einde dienstverband
 • Ziekte en reïntegratie

Mediation

Conflicten kunnen leiden tot langdurige, kostbare procedures met onzekere uitkomst. Het kan ook anders: mediation. Mediation is een methode van geschillenbeslechting waarbij de betrokkenen, onder deskundige begeleiding van een mediator, zelf tot de oplossing van hun geschil komen. De mediator is getraind in gesprekstechnieken en methoden van conflicthantering- en –oplossing. Mediation is relatief snel en effectief, en de kosten kunnen goed beheerst worden. Mediation is vooral aan te raden als het voor u belangrijk is dat uw relatie met de andere betrokkene bij het conflict of probleem goed blijft of (weer) beter wordt. Bij Hoyng Advocatuur & Mediation kunt u terecht voor mediation in gevallen van (echt-)scheiding, zorgregelingen (ouderschapsplan) en alimentatie, en in geval van geschillen over een verdeling of verrekening na scheiding. Ook kunt u voor mediation terecht in verband met de volgende arbeidsrechtelijke geschillen: ziekte en reïntegratie, einde dienstverband en/of concurrentiebedingen.

Aan de linkerkant van deze pagina ziet u een aantal onderwerpen die in een familie-mediation en een arbeidsmediation aan de orde kunnen komen. Hoyng Advocatuur & Mediation heeft deskundigheid op deze gebieden in huis. Philippine Hoyng richt zich als mediator specifiek op conflicten in de sfeer van het personen- en familierecht en het arbeidsrecht.

Philippine heeft de mediationopleiding gevolgd bij de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) en is lid van de Vereniging Arbeidsmediators Nederland.

Daardoor kunt u van Hoyng Advocatuur & Mediation méér verwachten dan van een ‘gewone’ mediator: als specialist familierecht en arbeidsrecht zal Philippine beide partijen altijd informeren over het toepasselijke recht en ieders rechtspositie als geen overeenstemming zou worden bereikt. Zij maakt berekeningen in overeenstemming met de geldende regelgeving, en zij kan door haar kennis van het recht goed met u meedenken over alternatieve mogelijkheden. Bovendien zorgt zij dat een eenmaal bereikte overeenstemming ook goed en helder wordt vastgelegd in een convenant of vaststellingsovereenkomst, zodat over inhoud en strekking van de afspraken ook in een later stadium geen onduidelijkheid kan bestaan.

Het keurmerk specialisatieverenigingen is een beeldmerk dat advocaten(kantoren) mogen gebruiken wanneer zij aangesloten zijn bij een specialisatievereniging.
house

Contact

Bent u geïnteresseerd? Of heeft u een vraag, opmerking of wilt u graag een vrijblijvende offerte aanvragen? Aarzel niet en bel of stuur een e-mail naar onderstaand adres.