Hoyng logo

Met ingang van 2 augustus 2022 hebben werknemers recht op betaald ouderschapsverlof. Dit ouderschapsverlof bestaat naast het calamiteitenverlof, geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof. Hoe zit het nu precies in elkaar?

Calamiteitenverlof
De partner heeft tijdens de dag(en) van bevalling recht op calamiteitenverlof. De werkgever moet die dag(en) het loon volledig doorbetalen.

Geboorteverlof
Na de geboorte van een kind heeft de partner recht op eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. Deze vrije dagen moeten binnen vier weken na de geboorte worden opgenomen. De werkgever moet het loon volledig doorbetalen.

Aanvullend geboorteverlof
De partner mag na het geboorteverlof maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Deze dagen moeten binnen 6 maanden na de geboorte worden opgenomen. De werknemer ontvangt dan 70% van het maximum dagloon zoals door het UWV gehanteerd. De werkgever vraagt via Verzuimmelden in het werkgeversportaal van het UWV daarvoor een uitkering aan. Het UWV keert de uitkering in principe aan de werkgever uit, maar in de aanvraag kan ook gekozen worden voor rechtstreeks betalen aan de werknemer.

Ouderschapsverlof
Beide ouders hebben in de 1e acht jaar na de geboorte recht op ouderschapsverlof. Het gaat om 26 maal de wekelijkse arbeidsduur. Tot op heden was dit in principe onbetaald. Vanaf 2 augustus 2022 gaat dit dus gedeeltelijk betaald verlof worden.

Er zitten echter wel voorwaarden aan het betaald verlof:

  • Het verlof wordt slechts voor de eerste negen weken betaald en niet de volle 26 weken;
  • Het betaalde verlof moet in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen.


De werknemer krijgt dan een tijdelijk loon ter hoogte van 50% van het maximum dagloon. De werkgever vraagt ná de opname van het ouderschapsverlof de uitkering aan bij het UWV.

Let op: er is een motie ingediend om de uitkering vast te stellen op 70% in plaats van 50%.

Philippine Hoyng

Ouderschapsverlof - Arbeidsrecht

Met ingang van 2 augustus 2022 hebben werknemers recht op betaald ouderschapsverlof. Dit ouderschapsverlof bestaat naast het calamiteitenverlof, geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof. Hoe zit het nu precies in elkaar?

Calamiteitenverlof
De partner heeft tijdens de dag(en) van bevalling recht op calamiteitenverlof. De werkgever moet die dag(en) het loon volledig doorbetalen.

Geboorteverlof
Na de geboorte van een kind heeft de partner recht op eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. Deze vrije dagen moeten binnen vier weken na de geboorte worden opgenomen. De werkgever moet het loon volledig doorbetalen.

Aanvullend geboorteverlof
De partner mag na het geboorteverlof maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Deze dagen moeten binnen 6 maanden na de geboorte worden opgenomen. De werknemer ontvangt dan 70% van het maximum dagloon zoals door het UWV gehanteerd. De werkgever vraagt via Verzuimmelden in het werkgeversportaal van het UWV daarvoor een uitkering aan. Het UWV keert de uitkering in principe aan de werkgever uit, maar in de aanvraag kan ook gekozen worden voor rechtstreeks betalen aan de werknemer.

Ouderschapsverlof
Beide ouders hebben in de 1e acht jaar na de geboorte recht op ouderschapsverlof. Het gaat om 26 maal de wekelijkse arbeidsduur. Tot op heden was dit in principe onbetaald. Vanaf 2 augustus 2022 gaat dit dus gedeeltelijk betaald verlof worden.

Er zitten echter wel voorwaarden aan het betaald verlof:

  • Het verlof wordt slechts voor de eerste negen weken betaald en niet de volle 26 weken;
  • Het betaalde verlof moet in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen.


De werknemer krijgt dan een tijdelijk loon ter hoogte van 50% van het maximum dagloon. De werkgever vraagt ná de opname van het ouderschapsverlof de uitkering aan bij het UWV.

Let op: er is een motie ingediend om de uitkering vast te stellen op 70% in plaats van 50%.

Philippine Hoyng

Ouderschapsverlof - Arbeidsrecht