Hoyng logo

Wat verandert er aan de transitievergoeding?

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wil het kabinet de verschillen tussen vast en flexibel werk kleiner maken. Aanpassing van de transitievergoeding is één van de middelen waarmee de wet dat wil bereiken. En een tweetal wijzigingen van de transitievergoeding staan hoe dan ook op stapel.

Als de Tweede Kamer de Wab aanneemt, gaan voor wat betreft de transitievergoeding de 1e drie veranderingen in, de andere veranderingen stonden al gepland:

Transitievergoeding vanaf dag 1 in plaats van na 2 jaar: voortaan krijgen alle werknemers direct na aanvang van een dienstverband recht op een transitievergoeding bij ontslag of bij niet verlengen van een overeenkomst voor bepaalde tijd, en niet pas na twee jaar: ook de rekenwijze zal daarmee veranderen naar een pro rata berekening per dag dat het dienstverband heeft geduurd.
Transitievergoeding ook na 10e dienstjaar 1/3 maandsalaris per jaar: werknemers met een dienstverband langer dan 10 jaar krijgen dan ook over het laatste stuk nog maar 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar in plaats van zoals nu over de jaren boven de tien 1/2 maandsalaris per jaar.
Compensatieregeling bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte of pensionering van de kleine ondernemer: voor kleine werkgevers die hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte, komt er een regeling waardoor zij in aanmerking komen voor een bij het UWV aan te vragen compensatie van de transitievergoeding.
Hogere transitievergoeding 50-plusser vervalt: deze tegemoetkoming voor oudere werknemers met een lang dienstverband (ook 1/2 maandsalaris per jaar in plaats van 1/3 maandsalaris) vervalt per 1 januari 2020.
Overbruggingsregeling voor kleine werkgevers vervalt: ook deze verzachting van de transitievergoeding voor kleine werkgevers in geval van ontslag wegens de slechte financiële situatie vervalt per 1 januari 2020.

Wat verandert er aan de transitievergoeding?

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wil het kabinet de verschillen tussen vast en flexibel werk kleiner maken. Aanpassing van de transitievergoeding is één van de middelen waarmee de wet dat wil bereiken. En een tweetal wijzigingen van de transitievergoeding staan hoe dan ook op stapel.

Als de Tweede Kamer de Wab aanneemt, gaan voor wat betreft de transitievergoeding de 1e drie veranderingen in, de andere veranderingen stonden al gepland:

Transitievergoeding vanaf dag 1 in plaats van na 2 jaar: voortaan krijgen alle werknemers direct na aanvang van een dienstverband recht op een transitievergoeding bij ontslag of bij niet verlengen van een overeenkomst voor bepaalde tijd, en niet pas na twee jaar: ook de rekenwijze zal daarmee veranderen naar een pro rata berekening per dag dat het dienstverband heeft geduurd.
Transitievergoeding ook na 10e dienstjaar 1/3 maandsalaris per jaar: werknemers met een dienstverband langer dan 10 jaar krijgen dan ook over het laatste stuk nog maar 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar in plaats van zoals nu over de jaren boven de tien 1/2 maandsalaris per jaar.
Compensatieregeling bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte of pensionering van de kleine ondernemer: voor kleine werkgevers die hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte, komt er een regeling waardoor zij in aanmerking komen voor een bij het UWV aan te vragen compensatie van de transitievergoeding.
Hogere transitievergoeding 50-plusser vervalt: deze tegemoetkoming voor oudere werknemers met een lang dienstverband (ook 1/2 maandsalaris per jaar in plaats van 1/3 maandsalaris) vervalt per 1 januari 2020.
Overbruggingsregeling voor kleine werkgevers vervalt: ook deze verzachting van de transitievergoeding voor kleine werkgevers in geval van ontslag wegens de slechte financiële situatie vervalt per 1 januari 2020.