Hoyng logo

Wet Herziening Partneralimentatie : stand van zaken

Behandeling in de Tweede Kamer

Al sinds juni 2015 wordt gesproken over de Wet Herziening Partneralimentatie, die vooral een verkorting van de maximale alimentatieduur van 12 tot 5 jaar (behoudens uitzonderingen) beoogt. Op 1 oktober 2018 is na advisering door de Raad voor de Rechtspraak de derde nota van wijziging van dit wetsvoorstel ingediend. De Tweede Kamer debatteerde op 6 december 2018 over het aangepaste voorstel en bleek in meerderheid positief daar tegenover te staan. Wat is nu de stand van zaken van dit voorstel?

Kamerlid Buitenweg diende op 6 december jl. nog een tweetal moties in betreffende een verzoek aan de regering tot nader onderzoek: over deze moties wordt in de Tweede Kamer op 11 december gestemd. Als de moties worden aangenomen, zal de stemming over het wetsvoorstel wellicht nog worden aangehouden tot nadat de informatie van de regering over de nadere onderzoeken is ontvangen. Maar als de moties in verband met de al ruime doorlopen adviesrondes niet worden aangenomen, zal het Wetsvoorstel naar verwachting direct in de Tweede Kamer in stemming worden gebracht. De verwachting is dan dat de nieuwe wetgeving vanaf 2020 kan gaan gelden voor alle na 1 januari 2020 uitgesproken echtscheidingen.

Inhoud van het huidige wetsvoorstel

In het voorliggende wetsvoorstel wordt de maximale duur van de (partner-)alimentatieverplichting verkort tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

Hierop gelden twee uitzonderingen: (1) huwelijken met kinderen jonger dan 12 jaar en (2) langdurige huwelijken tussen ouderen. In het eerste geval eindigt de partneralimentatie op het moment dat het jongste kind 12 jaar wordt. En bij een huwelijk van 15 jaar of langer , waarbij de alimentatiegerechtigde is geboren in of voor 1970, bedraagt de maximale duur 10 jaar.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in het wetgevingsproces!

Wet Herziening Partneralimentatie : stand van zaken

Behandeling in de Tweede Kamer

Al sinds juni 2015 wordt gesproken over de Wet Herziening Partneralimentatie, die vooral een verkorting van de maximale alimentatieduur van 12 tot 5 jaar (behoudens uitzonderingen) beoogt. Op 1 oktober 2018 is na advisering door de Raad voor de Rechtspraak de derde nota van wijziging van dit wetsvoorstel ingediend. De Tweede Kamer debatteerde op 6 december 2018 over het aangepaste voorstel en bleek in meerderheid positief daar tegenover te staan. Wat is nu de stand van zaken van dit voorstel?

Kamerlid Buitenweg diende op 6 december jl. nog een tweetal moties in betreffende een verzoek aan de regering tot nader onderzoek: over deze moties wordt in de Tweede Kamer op 11 december gestemd. Als de moties worden aangenomen, zal de stemming over het wetsvoorstel wellicht nog worden aangehouden tot nadat de informatie van de regering over de nadere onderzoeken is ontvangen. Maar als de moties in verband met de al ruime doorlopen adviesrondes niet worden aangenomen, zal het Wetsvoorstel naar verwachting direct in de Tweede Kamer in stemming worden gebracht. De verwachting is dan dat de nieuwe wetgeving vanaf 2020 kan gaan gelden voor alle na 1 januari 2020 uitgesproken echtscheidingen.

Inhoud van het huidige wetsvoorstel

In het voorliggende wetsvoorstel wordt de maximale duur van de (partner-)alimentatieverplichting verkort tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

Hierop gelden twee uitzonderingen: (1) huwelijken met kinderen jonger dan 12 jaar en (2) langdurige huwelijken tussen ouderen. In het eerste geval eindigt de partneralimentatie op het moment dat het jongste kind 12 jaar wordt. En bij een huwelijk van 15 jaar of langer , waarbij de alimentatiegerechtigde is geboren in of voor 1970, bedraagt de maximale duur 10 jaar.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in het wetgevingsproces!